Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Pedicure Muiderberg

Pedicurepraktijk-Muiderberg, Googweg 14, 1399ER Muiderberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pedicure-Muiderberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor zij worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij verstrekt zijn.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die verwerkt worden door Pedicure-Muiderberg:

 • Adresgegevens

 • Telefoon
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (alleen bij declaratie zorgverzekeraar)
 • E-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Pedicure-Muiderberg zijn:

 • Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 • BSN nummer, alleen voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Het doel en de grondslag waarvoor Pedicure-Muiderberg uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het bieden van een adequate behandeling

 • Administratief doeleinde.
 • Communicatie over de behandeling met zorgverleners zoals huisarts, podotherapeut etc.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Pedicure-Muiderberg:

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure-Muiderberg niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst worden 7 jaar bewaard.

Voor de medische gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. 

Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via e-mail of telefoon. 

Pedicure-Muiderberg heeft een AVG-programma doorlopen en afgerond.

Heeft u nog vragen, dan kunt altijd contact met mij opnemen per mail of telefoon.

Telefoonnummer: 06-50203728

E-mail: [email protected]